S-systems firmy.sk

Rotomec - Cenník
  ROTOMEC  
Trojvrtuľové kosačky
Cyclone „JDM-R60“ strana  2
Cyclone „SHI-R60“ strana  3
Cyclone „C30-CE5“ strana  4
Cyclone „C28“ strana  5
Cyclone „C30“ strana  6
Cyclone „C50“ strana  7
Cyclone „C70“ strana  8
Cyclone „Flex“ strana  9
Cyclone „Super-Flex“ strana  10
Cyclone „Ez-Flex“ strana  11
Cepové kosačky
Hurricane „H40“ strana  12
Hurricane „H70“ strana  13
Hurricane „H80“ strana  14
Rotačné frézy
Tornado „RMD“ strana  15
Tornado „RHD“ strana  16
Rotačné kultivátory
Till-Rite „T30“ strana  17
Till-Rite „T40“ strana  18
Till-Rite „T50“ strana  19
Till-Rite „T60“ strana  20
Till-Rite „T70“ strana  21
Aerátor – sejačka
Green-Rite strana  22
Vykrajovací aerátor
BCA strana  23
Rozmetače umelého hnojiva
Hop strana  24
Baby-Hop strana  25
Turbo-Hop strana  26
Stĺpový vrták dier
Krtko „200 - 300“ strana  27
Voliteľné príslušenstvo
Rýchly záves strana  28
Cyclone „JDM-R60“
Trojvrtuľová kosačka
16-30K
(12-22kW)
3000 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, dve vzduchové pneumatiky,
predný anti - skalp valec
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie dozadu      
JDM-R60 „JDM“150RD 145 150 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 550 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
Cyclone „SHI-R60“
Trojvrtuľová kosačka
16-30K
(12-22kW)
3000 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, dve vzduchové pneumatiky,
predný anti - skalp valec
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie dozadu      
SHI-R60 „SHI“150RD 145 150 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 550 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
Cyclone „C30-CE5“
Trojvrtuľová kosačka
Štandardná výbava :
štyri kolesá s tvrdými gumami, odstredivá spojka
11,5 HP motor Briggs&Stratton
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie dozadu      
C30-CE5 „CE5 150“RD 176 150 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 550 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
99 570 4 vzduchové pneumatiky 9“x3.5“, príplatok -
99 810 Ťahaný typ závesu -
Cyclone „C28“
Trojvrtuľová kosačka
16-28K
(12-21kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, štyri otočné kolesá s tvrdými gumami,
reverzný trojbodový záves na zadnú alebo prednú
montáž traktora
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie do strany      
C28-SD4 „C28“120SD 155 120 -
C28-SD5 „C28“150SD 170 150 -
C28-SD6 „C28“180SD 200 180 -
Vymetanie dozadu      
C28-RD4 „C28“120RD 155 120 -
C28-RD5 „C28“150RD 170 150 -
C28-RD6 „C28“180RD 200 180 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 679 Stroj s 1000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 680 Stroj s 1000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 681 Stroj s 2000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 682 Stroj s 2000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 549 Mulčovacia sada, verzia 120 vymetanie dozadu -
99 550 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
99 551 Mulčovacia sada, verzia 180 vymetanie dozadu -
99 536 Predný valec na zabránenie zachytenia zeminy vrtuľou -
99 626 Trojbodový záves kat. „1N“, príplatok -
99 673 Rýchloupínanie, príplatok -
99 528 Traktorový kardan a spojka Z6x21x25 -
99 570 4 vzduchové pneumatiky 9“x3.5“, príplatok -
99 794 Trojuholníkový rýchloupínací záves (iba samica) prípl. -
Cyclone „C30“
Trojvrtuľová kosačka
16-30K
(12-22kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, štyri otočné kolesá s tvrdými gumami, 
reverzný trojbodový záves na zadnú alebo prednú
montáž traktora plávajúci 3-bodový spoj
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie dozadu      
C30-RD4 „C30“120RD 155 120 -
C30-RD5 „C30“150RD 170 150 -
C30-RD6 „C30“180RD 200 180 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 696 Stroj s 1000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 697 Stroj s 1000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 698 Stroj s 2000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 699 Stroj s 2000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 549 Mulčovacia sada, verzia 120 vymetanie dozadu -
99 550 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
99 551 Mulčovacia sada, verzia 180 vymetanie dozadu -
99 536 Predný valec na zabránenie zachytenia zeminy vrtuľou -
99 626 Trojbodový záves kat. „1N“, príplatok -
99 528 Traktorový kardan a spojka Z6x21x25 -
99 570 4 vzduchové pneumatiky 9“x3.5“, príplatok -
99 794 Trojuholníkový rýchloupínací záves (iba samica) prípl. -
Cyclone „C50“
Trojvrtuľová kosačka
20-50K
(15-37kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, 4 otočné kolesá, reverzný trojbodový záves
 na zadnú alebo prednú montáž traktora, predný anti-
skalp valec pre verziu 210, plávajúci 3-bodový spoj
KOD. MOD. KG CM -
Vymetanie do strany      
C50-SD4 „C50“120SD 245 120 -
C50-SD5 „C50“150SD 260 150 -
C50-SD6 „C50“180SD 280 180 -
Vymetanie dozadu      
C50-RD4 „C50“120RD 240 120 -
C50-RD5 „C50“150RD 250 150 -
C50-RD6 „C50“180RD 272 180 -
C50-RD7 „C50“210RD 313 210 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 683 Stroj s 1000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 684 Stroj s 1000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 511 Mulčovacia sada, verzia 120 vymetanie dozadu -
99 508 Mulčovacia sada, verzia 150 vymetanie dozadu -
99 509 Mulčovacia sada, verzia 180 vymetanie dozadu -
99 548 Mulčovacia sada, verzia 210 vymetanie dozadu -
99 518 Predný valec na zabránenie zachytenia zeminy vrtuľou -
99 525 Trojbodový záves kat. „1N“, príplatok -
99 674 Rýchloupínanie, príplatok -
99 529 Traktorový kardan a spojka Z6x21x25 -
99 545 4 vzduchové pneumatiky 11“x4“, príplatok -
Cyclone „C70“
Trojvrtuľová kosačka
30-70K
(22-52kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, 4 otočné kolesá, reverzný trojbodový záves 
na zadnú alebo prednú montáž traktora, predný anti-
skalp valec, plávajúci trojbodový spoj
KOD. MOD. KG CM -
Vzduchové pneumatiky 13" x 6.5"    
C70-090A „C70“230RD 485 230 -
C70-110A „C70“280RD 660 280 -
Tvrdé pneumatiky 12" x 4"      
C70-090H „C70“230RD 500 230 -
C70-110H „C70“280RD 675 280 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 685 Stroj s 1000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 686 Stroj s 1000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 532 Trojbodový záves kat. „1N“, príplatok -
99 815 Predný valec profi verzia -
99 674 Rýchloupínanie, príplatok -
Cyclone „Flex“
Flexná krídlová kosačka
25-80K
(19-60kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
3 kompletné dozadu vymetajúce kosačky, každá
vybavená 4 kolesami 11“, predný anti-skalp valec, 
ťahaný rám s plávajúcimi ramenami, vzduchové 
transportné kolesá, centrálna prevodovka, 
hydraulický sklápací systém 
KOD. MOD. KG CM -
312-FLX „Flex“360 1.222 360 -
315-FLX „Flex“450 1.282 450 -
317-FLX „Flex“510 1.337 510 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 552 Hydraulicky podporovaná odomykacia jednotka -
99 556 Mulčovacia sada, verzia 312 -
99 557 Mulčovacia sada, verzia 315 -
99 558 Mulčovacia sada, verzia 317 -
99 596 Čelný otočný hák -
99 597 Čelný plávajúci hák -
99 703 12 tvrdých pneumatík 10“x3.2“ s ložiskami -
99 805 Príslušenstvo na presun po ceste, verzie 360 a 450 -
99 816 Predný valec, profi verzia (3 jednotky) -
Cyclone „Super-Flex“
Flexná krídlová kosačka
35-80K
(26-60kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
3 kompletné dozadu vymetajúce kosačky, každá 
vybavená 4 kolesami 13“x6.5“, predný anti-skalp valec, 
ťahaný rám s plávajúcimi ramenami, vzduchové 
transportné kolesá, centrálna prevodovka, 
hydraulický sklápací systém 
KOD. MOD. KG CM -
412-SFL „Super-Flex“360 1.402 360 -
415-SFL „Super-Flex“450 1.482 450 -
417-SFL „Super-Flex“510 1.560 510 -
420-SFL „Super-Flex“600 1.700 600 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 552 Hydraulicky podporovaná odomykacia jednotka -
99 556 Mulčovacia sada, verzia 412 -
99 557 Mulčovacia sada, verzia 415 -
99 558 Mulčovacia sada, verzia 417 -
99 559 Mulčovacia sada, verzia 420 -
99 596 Čelný otočný hák -
99 597 Čelný plávajúci hák -
99 811 12 tvrdých pneumatík 12“x4“ s ložiskami -
99 804 Príslušenstvo na presun po ceste, verzie 360 a 450 -
99 816 Predný valec, profi verzia (3 jednotky) -
Cyclone „Ez-Flex“
Predná a/alebo zadná trojbodovo závesná kosačka
25-60K
(19-45kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
3 kompletné dozadu vymetajúce kosačky, trojbodový 
záves kat.1, mechanická prevodovka. Dve krídlové 
kosačky majú záber 120cm, stredová 180cm. Každá 
kosačka má 4 kolesá, predný anti-skalp valec, 
12 vzduchových dušových kolies, hydraulický 
sklápací systém 
KOD. MOD. KG CM -
112-EZF „EZ-FLX 360“ 850 350-370 -
115-EZF „EZ-FLX 450“ 960 440-460 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 593 Hydraulicky podporovaná odomykacia jednotka -
99 592 Mulčovacia sada verz. 360 -
99 826 Mulčovacia sada verz. 450 -
Hurricane „H40“
Cepová kosačka
15-40K
(11-30kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
Kardan, valec na kontrolu výšky kosenia so škrabkou, 
revezibilný 3-bodový rám pre predné alebo zadné 
zavesenie na traktor. Možnosť výberu : jemný pokos, 
stredný alebo nože do tvaru „Y“ 
KOD. MOD. KG CM -
H40-048 „H40“120 190 120 -
H40-060 „H40“150 207 150 -
H40-072 „H40“180 240 180 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 507 Bočné sklzy -
99 687 Stroj s 1000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 688 Stroj s 1000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 689 Stroj s 2000 ot./min, smer hodinových ručičiek, prípl. -
99 690 Stroj s 2000 ot./min, protismer hod. ručičiek, príplatok -
99 540 Trojbodový záves kat. „1N“, príplatok -
99 529 Traktorový kardan a spojka Z6x21x25 -
99 560 Kardan s voľnobežnou spojkou, príplatok -
Hurricane „H70“
Cepová kosačka
30-70K
(22-52kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
Kardan, valec na kontrolu výšky kosenia so škrabkou, 
revezibilný 3-bodový rám pre predné alebo zadné 
zavesenie na traktor. Možnosť výberu : jemný pokos, 
stredný alebo nože do tvaru „Y“ 
KOD. MOD. KG CM -
H70-060 „H70“150 394 150 -
H70-072 „H70“180 433 180 -
H70-088 „H70“220 490 220 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 691 Sada otočných kolies -
99 561 Kardan s voľnobežnou spojkou, príplatok -
Hurricane „H80“
Cepová kosačka
40-80K
(30-60kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
Kardan s voľnobežnou spojkou, valec na kontrolu 
výšky kosenia so škrabkou, revezibilný 3-bodový rám 
kat. 1 a 2 pre predné alebo zadné zavesenie na traktor. 
Plávajúci vrchný záves. Vedľajší prevod cez dva CX 
remene. Možnosť výberu : jemný pokos, stredný 
alebo nože do tvaru „Y“ 
KOD. MOD. KG CM -
H80-060 „H80“150 458 150 -
H80-072 „H80“180 523 180 -
H80-088 „H80“220 588 220 -
H80-100 „H80“250 674 250 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 701 Sada otočných kolies -
Tornado „RMD“
Rotorová kosačka
20-80K
(15-60kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan so spojkou,
zadné koleso na kontrolu výšky kosenia 
KOD. MOD. KG CM -
T24-311 „TLD“120 200 120 -
RMD-260 „RMD“150 295 150 -
RMD-272 „RMD“180 360 180 -
Tornado „RHD“
Rotorová kosačka
50-100K
(37-74kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan so spojkou,
zadné koleso na kontrolu výšky kosenia 
KOD. MOD. KG CM -
Model s 540 ot/min.      
RHD-272 „RHD“180 490 180 -
RHD-284 „RHD“210 590 210 -
Model s 1000 ot/min.      
RHD-372 „RHD“180 490 180 -
RHD-384 „RHD“210 590 210 -
Rotavátor séria „T30“
Do boku posuvný rotavátor
16-30K
(12-22kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, bočné sklzy na kontrolu hĺbky,
 zadné hradlo, 4 nože na prírubu
Rotácia dopredu alebo dozadu
KOD. MOD. KG CM -
Pohon istený strižným kolíkom      
T30-134  „T30“085 135 85 -
T30-142 „T30“105 155 105 -
T30-150 „T30“125 170 125 -
Pohon istený strižnou spojkou  
T30-234  „T30“085 140 85 -
T30-242 „T30“105 160 105 -
T30-250 „T30“125 175 125 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 700 Stroj s 2000 otáčkovou prevodovkou, príplatok -
99 538 Trojbodový záves kat. „0“, príplatok -
Rotavátor séria „T40“
Do boku posuvný rotavátor
18-40K
(13-30kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, bočné sklzy na kontrolu hĺbky,
 zadné hradlo, 4 nože na prírubu
Rotácia dopredu alebo dozadu
Možné dve pracovné rýchlosti
KOD. MOD. KG CM -
Kardan s bezpečnostným strižným kolíkom    
T40-142  „T40“105 165 105 -
T40-150 „T40“125 185 125 -
T40-158 „T40“145 205 145 -
T40-166 „T40“165 235 165 -
Kardan s bezpečnostnou klznou spojkou  
T40-242 „T40“105 170 105 -
T40-250 „T40“125 190 125 -
T40-258 „T40“145 210 145 -
T40-266 „T40“165 240 165 -
Rotavátor séria „T50“
Do boku posuvný rotavátor
25-50K
(19-37kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, bočné sklzy na kontrolu hĺbky, zadné hradlo,
 4 nože na prírubu, na vyžiadanie 6 nožov na prírubu
Možné dve pracovné rýchlosti
KOD. MOD. KG CM -
Kardan s bezpečnostným strižným kolíkom    
T50-150  „T50“125 205 125 -
T50-158 „T50“145 225 145 -
T50-166 „T50“165 245 165 -
Kardan s bezpečnostnou klznou spojkou  
T50-250 „T50“125 210 125 -
T50-258 „T50“145 230 145 -
T50-266 „T50“165 250 165 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 639 6 nožov na prírubu, verzia 125, príplatok -
99 640 6 nožov na prírubu, verzia 145, príplatok -
99 641 6 nožov na prírubu, verzia 165, príplatok -
Rotavátor séria „T60“
Do boku posuvný rotavátor
30-60K
(22-45kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan so spojkou, bočné sklzy na kontrolu hĺbky, 
zadné hradlo, 4 nože na prírubu, 
na vyžiadanie 6 nožov na prírubu
Rotácia dopredu alebo dozadu
KOD. MOD. KG CM -
4 nože na prírubu      
T60-258  „T60“145 300 145 -
T60-266 „T60“165 325 165 -
T60-274 „T60“185 350 185 -
6 nožov na prírubu  
T60-358  „T60“145 310 145 -
T60-366 „T60“165 336 165 -
T60-374 „T60“185 362 185 -
Rotavátor séria „T70“
Rotavátor
30-70K
(22-52kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan so spojkou, 
zadné hradlo, 4 nože na prírubu, 
na vyžiadanie 6 nožov na prírubu
Rotácia dopredu alebo dozadu
KOD. MOD. KG CM -
S bočnými sklzmi na kontrolu hĺbky    
T70-266  „T70“165 335 165 -
T70-274  „T70“185 360 185 -
T70-282 „T70“205 385 205 -
S regulačným valcom na kontrolu hĺbky  
T70-D66 „T70D“165 405 165 -
T70-D74 „T70D“185 430 185 -
T70-D82 „T70D“205 455 205 -
S klietkovým valcom na kontrolu hĺbky  
T70-E66 „T70E“165 425 165 -
T70-E74 „T70E“185 450 185 -
T70-E82 „T70E“205 475 205 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 845 6 nožov na prírubu, verzia 165, príplatok -
99 543 6 nožov na prírubu, verzia 185, príplatok -
99 544 6 nožov na prírubu, verzia 205, príplatok -
Green-Rite
Sejačka – kultivátor a sejačka - prevzdušňovač
25-70K
(19-52kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
Kardan s bezpečnostnou klznou spojkou, 
Pružiny, 130, 150, 170 a 215 litrová kapacita násypky 
osiva a hviezdicový valec
KOD. MOD. KG CM -
GRT-250  „GR“125 412 125 -
GRT-258 „GR“145 452 145 -
GRT-266 „GR“165 530 165 -
GRT-282 „GR“205 680 205 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 515 Predné kolesá -
99 648 Predný valec, verzia 125 -
99 516 Predný valec, verzia 145 -
99 563 Predný valec, verzia 165 -
99 566 Predný valec, verzia 205 -
99 649 Kultivačný rotor, verzia 125 -
99 517 Kultivačný rotor, verzia 145 -
99 564 Kultivačný rotor, verzia 165 -
99 567 Kultivačný rotor, verzia 205 820
99 650 Škrabka valca, verzia 125 -
99 539 Škrabka valca, verzia 145 -
99 565 Škrabka valca, verzia 165 -
99 568 Škrabka valca, verzia 205 -
Vykrajovací aerátor
Pôdne záberové zariadenie
20-70K
(15-52kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
2 bronzové púzdra na rotor, rotory s 8 lyžicami 
na dvojitú prírubu.
3 podporné nohy, vzdialenosť medzi rotormi 165mm,
trojbodový záves Cat. 1 a 2
KOD. MOD. KG CM -
BCA-260 „BCA“150 200 150 -
BCA-272 „BCA“180 262 180 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 734 Oceľová piesková záťažová nádoba v.150 (2 na stroj) -
99 735 Oceľová piesková záťažová nádoba v.180 (2 na stroj) -
Hop
3-bodovo upnutý rozmetač hnojiva
16-30K
(12-22kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
kardan, štandartný agitátor, 3-bodový záves
kat. 0 a 1
KOD. MOD. (kg) LT KG -
203-120  „Hop“100 105 37 -
206-121  „Hop“160 150 46 -
209-121 „Hop“300 250 57 -
212-121 „Hop“500 350 62 -
Voliteľné príslušenstvo:
AA2-120 Rozšírený agitátor -
AA4-120 Rozhadzovanie do strany pre mod. „Hop“300 a 500 -
99 638 Vychylovací štít pre mod. „Hop“300 a 500 -
99 524 Vychylovací štít pre mod. „Hop“100 a160 -
99 821 Pozinkovaná verzia pre mod. „Hop“100 a160 -
99 823 Pozinkovaná verzia pre mod. „Hop“300 a500 -
Baby-Hop
Ťahaný rozmetač hnojiva
Štandardná výbava :
Vzduchové pneu a tiahlo alebo 
ručné tiahlo
KOD. MOD. (kg) LT KG -
101-130  „Baby-Hop“50 45 26 -
103-130 „BabyHop“100 105 28 -
106-130 „BabyHop“160 150 38 -
Voliteľné príslušenstvo:
AA1-120 Vychyľovací štít -
99 520 Pozinkovaná násypka mod 50L, príplatok -
99 521 Pozinkovaná násypka mod 100L, príplatok -
99 704 Pozinkovaná násypka mod 160L, príplatok -
99 809 Hák - ťažný typ -
Turbo-Hop
Kyvadlový rozmetač hnojiva
20-60K
(15-45kW)
540 ot./min
Štandardná výbava :
Rúrkový oceľový rám, laminátová násypka, 
rozmetacia tryska, nerezové ovládanie disku.
Zotrvačníková ochrana podľa „CE“ noriem. Ľahké
 nastavovanie doľava, do stredu alebo doprava. 
KOD. MOD. LT/KG KG -
301-350  „Turbo-Hop“301 350/360 93 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 599 Tryska na piesok a soľ -
99 611 Gumová vložka na vlhké produkty -
99 612 Zväčšený agitátor -
99 613 Uzatvotený vychyľovací štít na postranné rozmetanie -
KRTKO
18-50K
(13-37kW)
540 ot./min
Štandardná výbava : 3bodový záves kat.1
na sériách 200 a kat. 1 a 2 na sériách 300
Výber zo 150, 230, 300, 460 a 610mm
oká, jednotlivo vymeniteľné nože, kardan
KOD. ZDVIH mm ZÁVES mm VRTÁK rpm -
200-512 90 70 180 -
300-513 90 zosilnený 70 zosilnený 154 -
KOD. KG PRIEMER mm DĹŽKA mm -
Vrták        
206-531 12 150 1220 -
209-531 21 230 1220 -
212-531 23 300 1220 -
*218-531 30 460 1220 -
*224-531 43 610 1220 -
Voliteľné príslušenstvo:
99 851 Podpora po vyvŕtaní diery -
*  - iba pre model 300-512
Rýchloupínacie príslušenstvo
Kategória 1-2
Štandardná výbava : závesné čapy
Je vhodné naC28, C30, C50, Green Rite,
Hop 300 a 500 so zav. Cat. 1
KOD. Kategória KG   -
QH1-100 1 38   -
QH2-100 2 62   -

S-systems, s.r.o. Nevädzova 5, 821 01 Bratislava, tel : 0905 930 347
2008-2019 © firmy.sk